Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh chuẩn cấu trúc Đề minh họa năm 2021 có lời giải chi tiết - Đề số 10

thuvientoan.net xin giới thiệu đến bạn đọc Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh chuẩn cấu trúc Đề minh họa năm 2021 có lời giải chi tiết - Đề số 10.

Tài liệu này là các bài tập phát triển dựa trên các câu hỏi trong Đề tham khảo THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2021 với các mức độ từ dễ đến khó, được biên soạn công phu và tỉ mỉ bởi đội ngủ thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm ôn thi THPT Quốc gia, có nhiều học sinh đậu vào trường top trong cả nước. Các thầy cô gửi gắm đến các bạn bộ đề thi này với hi vọng các bạn có bộ tư liệu chất lượng, sát với chương trình tinh giản của Bộ giáo dục trong năm đầy biến động do dịch Covid - 19 gây ra và các chương trình giáo dục đổi mới.

Trích dẫn đề thi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. laughed                      B. missed                    C. hugged                   D. cooked

Question 2: A. heard                          B. early                        C. learn                       D. near

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. intend                        B. follow                     C. decide                    D. install

Question 4: A. museum                     B. location                   C. recommend            D. commitment

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: The child can hardly understand what they are discussing, _____        ?

A. can he                     B. can’t he                   C. are they                  D. aren’t they

Question 6: A good way to show your responsibility and commitment to your family is to do your chores without complaining or___________.

            A. asking                     B. ask                          C. being asked            D. asking

Question 7: If Martin were here now, he ____          us to solve this difficult problem.

A. would help              B. will help                  C. has helped              D. helps.

Question 8: Only after she __            from a severe illness did she realise the importance of good health.

A. would recover.        B. had recovered         C. has recovered.        D. was recovering.

Question 9: Mary wants to be a career woman; she doesn’t want to be a housewife, __________ does she want to be a mother.

            A. nor                          B. neither                    C. either                      D. none

Question 10: By the year 2021, 6% of all US jobs __           by robots, report says.

A. will eliminate                                              B. will have been eliminated

C. will be eliminating                                      D. will have eliminated

 

 

Hi vọng với tài liệu này, các bạn sẽ học tập được những điều bổ ích. Chúc các bạn học tốt!

TÀI LIỆU

THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 52   |   Total: 6815883
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh chuẩn cấu trúc Đề minh họa năm 2021 có lời giải chi tiết - Đề số 10

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all