Đề thi giữa kỳ 1 toán 9 năm 2020-2021 Phòng GDĐT Đan Phượng - Hà Nội

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Đề thi giữa kỳ 1 toán 9 năm 2020-2021 Phòng GDĐT Đan Phượng - Hà Nội.

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1. (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 2. (2,0 điểm)
Cho hai biểu thức A và B, với x > 0 , x ≠ 4

a) Tính giá trị của A khi x = 25.
b) Rút gọn biểu thức B
c) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức P = A.B có giá trị nguyên.

Bài 3. (2,0 điểm) Tìm x biết:

Bài 4. (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH (H ∈ BC).
a) Biết AB = 12 cm, BC = 20cm. Tính AC, AH và góc ABC ( làm tròn đến độ);
b) Kẻ HM vuông góc với AB tại M, HN vuông góc với AC tại N. Chứng minh: AN.AC = AC^2 - HC^2
c) Chứng minh: AH = MN và AM.MB + AN.NC = AH^2;
d) Chứng minh: tan^3C = BM/CN

Bài 5. (0,5 điểm) Cho a b, là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a^2/b + b^2/a.

Tài liệu

Like fanpage của thuvientoan.net để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 124   |   Total: 5410907
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề thi giữa kỳ 1 toán 9 năm 2020-2021 Phòng GDĐT Đan Phượng - Hà Nội

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all