Đề dự đoán THPTQG môn Tiếng Anh chuẩn cấu trúc năm 2021 có lời giải chi tiết mã 2

thuvientoan.net xin giới thiệu đến bạn đọc Đề dự đoán THPTQG môn Tiếng Anh chuẩn cấu trúc năm 2021 có lời giải chi tiết mã 2.

Tài liệu này là các bài tập phát triển dựa trên các câu hỏi trong Đề tham khảo THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2021 với các mức độ từ dễ đến khó, được biên soạn công phu và tỉ mỉ bởi đội ngủ thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm ôn thi THPT Quốc gia, có nhiều học sinh đậu vào trường top trong cả nước. Các thầy cô gửi gắm đến các bạn bộ đề thi này với hi vọng các bạn có bộ tư liệu chất lượng, sát với chương trình tinh giản của Bộ giáo dục trong năm đầy biến động do dịch Covid - 19 gây ra và các chương trình giáo dục đổi mới.

Trích dẫn đề thi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. looked                        B. decided                  C. breathed                 D. helped

Question 2:  A. passage                     B. luggage                   C. age                         D. damage

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 3:  A. passion                      B. escape                     C. prefer                      D. review

Question 4:  A. completion                B. understand            C. material                  D. behavior

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5:  Nobody comes there on time, _________ ?

A. does he                               B. doesn’t he               C. do they                   D. don’t they

Question 6: The faster the car is, _________it is to drive.

A. dangerous                           B. much dangerous     C. more dangerous      D. dangerously

Question 7: I wanted to buy  ___________________ table.

A. a big round blue Italian dining                   B. a big blue round dining Italian

C. a Italian big blue round dining                   D. a big blue round Italian dining

Question 8:  When the first child was born, they _________ married for three years.

A. have been married                                                  B. had been married

C. will been married                                                    D. will have been married

Question 9: How can the manager act _________nothing had happened?

A. therefore                             B. so                            C. if                             D. as though

Question 10: Mary will have finished all her work _______.

            A. as soon as her boss returned                                  B. until her boss will return

            C. by the time her boss returns                                   D. when he-r boss will return

Hi vọng với tài liệu này, các bạn sẽ học tập được những điều bổ ích. Chúc các bạn học tốt!

TÀI LIỆU

THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 90   |   Total: 6816139
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề dự đoán THPTQG môn Tiếng Anh chuẩn cấu trúc năm 2021 có lời giải chi tiết mã 2

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all