Đề dự đoán THPTQG môn Tiếng Anh chuẩn cấu trúc năm 2021 có lời giải chi tiết mã 04

thuvientoan.net xin giới thiệu đến bạn đọc Đề dự đoán THPTQG môn Tiếng Anh chuẩn cấu trúc năm 2021 có lời giải chi tiết mã 04.

Tài liệu này là các bài tập phát triển dựa trên các câu hỏi trong Đề tham khảo THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2021 với các mức độ từ dễ đến khó, được biên soạn công phu và tỉ mỉ bởi đội ngủ thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm ôn thi THPT Quốc gia, có nhiều học sinh đậu vào trường top trong cả nước. Các thầy cô gửi gắm đến các bạn bộ đề thi này với hi vọng các bạn có bộ tư liệu chất lượng, sát với chương trình tinh giản của Bộ giáo dục trong năm đầy biến động do dịch Covid - 19 gây ra và các chương trình giáo dục đổi mới.

Trích dẫn đề thi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. agreed                        B. succeeded               C. smiled                     D. loved

Question 2: A. teacher                       B. clean                       C. great                       D. means

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. mistake                      B. unite                       C. wonder                   D. behave

Question 4: A. persistent                   B. dynamic                  C. sensitive                 D. ambitious

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: “Give me another chance, ______?”

            A. don’t you                B. aren’t you               C. shall you                 D. will you

Question 6: The old woman still recalls clearly ______ by her teacher when she was late on her first day at school.

A. to be criticised        B. to have criticised    C. being criticised       D. criticising

Question 7: This ____________________ wardrobe is my friends’ gift

A. elegantly- shaped amazing brown wooden

B. amazing elegantly- shaped brown wooden

C. brown amazing elegantly- shaped wooden

D. amazing brown elegantly- shaped wooden

Question 8: I haven’t met Sally since we __________ school.

            A. left                          B. had left                   C. would leave            D. was leaving

Question 9: He is a very intelligent boy; ___________, he sometimes gets bad marks.

            A. otherwise                B. thus                         C. so                            D. however

Question 10: ___________, we had already put out the fire.

            A. Until the firemen arrived to help               B. No sooner the firemen arrived to help

            C. By the time the firemen arrived to help     D. After the firemen arrived to help

Hi vọng với tài liệu này, các bạn sẽ học tập được những điều bổ ích. Chúc các bạn học tốt!

TÀI LIỆU

THUVIENTOAN.NET

Tải file Tại đây
Liên hệ
2022 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
Online: 76   |   Total: 6816179
Hotline tư vấn miễn phí:

Đề dự đoán THPTQG môn Tiếng Anh chuẩn cấu trúc năm 2021 có lời giải chi tiết mã 04

TẢI TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI MIỄN PHÍ

news_detail-all