Dãy số và giới hạn của dãy số

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Dãy số và giới hạn của dãy số.

Tài liệu gồm các nội dung:

Chương 1. DÃY SỐ 
1.1 Dãy số 
1.1.1 Định nghĩa dãy số 
1.1.2 Cách cho dãy số
1.1.3 Dãy số tăng, giảm và dãy số bị chặn
1.2 Cấp số cộng - Cấp số nhân
1.2.1 Cấp số cộng 
1.2.1.1 Định nghĩa 
1.2.1.2 Tính chất
1.2.2 Cấp số nhân 
1.2.2.1 Định nghĩa 
1.2.2.2 Tính chất 
1.2.3 Ứng dụng CSC-CSN để tìm CTTQ của dãy số
Chương 2. GIỚI HẠN DÃY SỐ 
2.1 Định nghĩa
2.2 Các định lí về giới hạn 
2.3 Một số phương pháp tìm giới hạn dãy số
2.3.1 Xác định công thức tổng quát của dãy số 
2.3.2 Sử dụng nguyên lí Weierstrass
2.3.3 Sử dụng nguyên lí kẹp
2.3.4 Xây dựng dãy phụ
2.3.5 Giới hạn của dãy un = f (un) 
2.3.6 Giới hạn của một tổng
2.4 Dãy số sinh bởi phương trình

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 11   |   Total: 139196
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Dãy số và giới hạn của dãy số