Chuyên đề phương trình đại số - Lưu Huy Thưởng

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Chuyên đề phương trình đại số của tác giả Lưu Huy Thưởng.

BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG: ax + b = 0

2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH DẠNG ax + b < 0

3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI: ax^2 + bx + c = 0

4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

II. CÁC DẠNG TOÁN
1. Dạng toán 1: Giải và biện luận phương trình và bất phương trình

2. Dạng toán 2: Dấu của nghiệm số phương trình bậc hai

3. Dạng toán 3: Áp dụng định lý Viet

a. Biểu thức đối xứng của các nghiệm số

b. Hệ thức của các nghiệm độc lập đối với tham số

c. Lập phương trình bậc hai

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Định nghĩa và tính chất

2. Cách giải
Để giải phương trình và bất phương trình chứa ẩn trong dấu GTTĐ ta tìm cách để khử dấu GTTĐ, bằng cách:
– Dùng định nghĩa hoặc tính chất của GTTĐ.
– Bình phương hai vế.
– Đặt ẩn phụ.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 3   |   Total: 127990
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Chuyên đề phương trình đại số - Lưu Huy Thưởng