Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Nguyễn Chín Em

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng của tác giả Nguyễn Chín Em.

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 
1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1 Vectơ pháp tuyến, vecơ chỉ phương 
2 Phương trình đường thẳng 
3 Góc giữa đường hai thẳng 
4 Khoảng cách từ điểm M(x0; y0) đến đường thẳng (∆) : Ax + By + C = 0 
5 Công thức đường phân giác 
6 Vị trí tương đối của hai đường thẳng 
7 Vị trí tương đối của 2 điểm đối với đường thẳng 
B CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng qua 1 điểm và có phương 
Dạng 2. Xác định hình chiếu vuông góc của điểm trên đường thẳng 
Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng (∆') đối xứng với (∆) : Ax + By + C = 0 cho trước qua điểm I(xI ; yI ) cho trước 
Dạng 4. Viết phương trình đường phân giác trong của tam giác 
Dạng 5. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng 
Dạng 6. Khoảng cách 2 đường thẳng song 
Dạng 7. Xác định điểm thuộc miền góc nhọn, góc tù 
Dạng 8. Viết phương trình đường phân giác góc nhọn, góc tù 
2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1 Phương trình đường tròn 

2 Phương trình tiếp tuyến 
3 Điều kiện để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn 
4 Vị trí của hai đường tròn 
5 Phương tích của một điểm đối với đường tròn 
6 Trục đẳng phương của hai đường tròn 
B CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Nhận dạng phương trình đường tròn 
Dạng 2. Viết phương đường tròn 
Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn 
Dạng 4. Đường tròn và sự tiếp xúc 
Dạng 5. Chùm đường tròn 
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP 
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1 Định nghĩa 
2 Phương trình chính tắc của elip 
3 Hình dạng của elip 
4 Đường chuẩn của elip 
Dạng 1. Xác định các yếu tố của elip 
Dạng 2. Viết phương trình elip 
Dạng 3. Tương giao giữa elip và đường thẳng, elip và elip 

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 13   |   Total: 128296
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Nguyễn Chín Em