Chuyên đề lũy thừa, logarit dành cho học sinh trung bình, yếu - Dương Minh Hùng

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Chuyên đề lũy thừa, logarit dành cho học sinh trung bình, yếu - Dương Minh Hùng.

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

Dạng 1: Tính giá trị biểu thức

Phương pháp: Công thức mũ, lũy thừa cơ bản:

Phương pháp: Casio.
Xét hiệu Calc đặc biết hóa: Chọn giá trị thích hợp để thử đáp án.

Dạng 2: So sánh các lũy thừa.

-Phương pháp:
_Sử dụng công thức về tính chất của lũy thừa.

_Casio: Xét hiệu với chức năng Calc đặc biết hóa.

Dạng 3: Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu

-Phương pháp:
_Sử dụng công thức, tính chất của mũ, lũy thừa.
_Casio: Xét hiệu với chức năng Calc

Bài 2: HÀM SỐ LŨY THỪA

Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Dạng 2: Đạo hàm của hàm số luỹ thừa

Dạng 3: Tính chất, đồ thị của hàm số luỹ

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 70   |   Total: 423802
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Chuyên đề lũy thừa, logarit dành cho học sinh trung bình, yếu - Dương Minh Hùng