Chuyên đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Chuyên đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
DẠNG 1: BÀI TẬP LÝ THUYẾT

Câu 1: Chọn khẳng định đúng.
A. limun = 0 nếu |un| có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

B. limun = 0 có thể lớn hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

C. limun = 0 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

D. limun = 0 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

DẠNG 2: BÀI TẬP TÍNH GIỚI HẠN DÃY SỐ CHO BỞI CÔNG THỨC

DẠNG 2: TỔNG CỦA CẤP SỐ NHÂN LÙI VÔ HẠN

DẠNG 4: TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ CHO BỞI HỆ THỨC TRUY HỒI

DẠNG 5: TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ CÓ CHỨA THAM SỐ

DẠNG 6: TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ MÀ SỐ HẠNG TỔNG QUÁT LÀ TỔNG CỦA N SỐ HẠNG ĐẦU TIÊN CỦA MỘT DÃY SỐ KHÁC

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 5   |   Total: 140584
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Chuyên đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục