Chuyên đề giới hạn của dãy số - Huỳnh Ái Hằng

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Chuyên đề giới hạn của dãy số của tác giả Huỳnh Ái Hằng.

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Mọi dãy dương đều có giới hạn.
B. Mọi dãy tăng đều có giới hạn.
C. Mọi dãy giảm đều có giới hạn.
D. Mọi dãy là dãy không đổi đều có giới hạn.
Câu 6. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Mọi dãy bị chặn đều có giới hạn.
B. Mọi dãy tăng và bị chặn trên đều có giới hạn.
C. Mọi dãy giảm và bị chặn trên có giới hạn.
D. Mọi dãy tăng và bị chặn dưới đều có giới hạn.
Câu 7. Cho (un) là một cấp số nhân lùi vô hạn với công bội q. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 44. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Câu 48. Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng -1?

Câu 51. Dãy số nào sau đây không có giới hạn?

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 9   |   Total: 139189
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Chuyên đề giới hạn của dãy số - Huỳnh Ái Hằng