Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ của tác giả Nguyễn Hoàng Việt

thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu: Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ của tác giả Nguyễn Hoàng Việt. Tài liệu cung cấp tóm tắt lý thuyết 3 chuyên đề khác nhau và các bài tập vận dụng và câu hỏi trước về vector, tích vô hướng của vector và ứng dụng của chúng.

Sau đây, thuvientoan.net xin gửi đến bạn tóm tắt nội dung về chuyên đề vector trong chương trình toán THPT có trong tài liệu này:

A. HAI VÉCTƠ BẰNG NHAU
I. Chứng minh các véctơ bằng nhau
II. Tính độ dài véctơ 
B. TỔNG VÀ HIỆU HAI VÉCTƠ
Dạng 1: Tìm tổng của hai vectơ và tổng của nhiều véctơ
Dạng 2 : Tìm vectơ đối và hiệu của hai véctơ
Dạng 3 : Chứng minh Đẳng thức véctơ
Dạng 4 : Tính độ dài véctơ
C.TÍCH CỦA VÉCTƠ VỚI MỘT SỐ
Dạng1 : Chứng minh đẳng thức véctơ
Dạng 2: Tìm một điểm thoả mãn một đẳng thức véctơ cho trước.
Dạng 3: Phân tích một véctơ theo hai véctơ không cùng phương
Dạng 4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng
Dạng 5: Chứng minh hai điểm trùng nhau
Dạng 6: Quỹ tích điểm
MỘT SỐ VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG. 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1.1 Xác đinh véctơ
1.2 Tổng – Hiệu hai véc tơ
1.3 Tích véctơ với một số

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 34   |   Total: 437664
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ của tác giả Nguyễn Hoàng Việt