Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục - Nguyễn Bảo Vương

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục của tác giả Nguyễn Bảo Vương.

PHẦN A. CÂU HỎI 
DẠNG 0. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
DẠNG 1. DÃY SỐ DẠNG PHÂN THỨC 
Dạng 1.1 Phân thức bậc tử bé hơn bậc mẫu
Dạng 1.2 Phân thức bậc tử bằng bậc mẫu
Dạng 1.3 Phân thức bậc tử lớn hơn bậc mẫu 
Dạng 1.4 Phân thức chứa căn 
DẠNG 2. DÃY SỐ CHỨA CĂN THỨC 
DẠNG 3. DÃY SỐ CHỨA LŨY THỪA 
DẠNG 4. TỔNG CẤP SỐ NHÂN LÙI VÔ HẠNG 
DẠNG 5. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC 
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 
DẠNG 0. CÂU HỎI LÝ THUYẾT
DẠNG 1. DÃY SỐ DẠNG PHÂN THỨC 
Dạng 1.1 Phân thức bậc tử bé hơn bậc mẫu 
Dạng 1.2 Phân thức bậc tử bằng bậc mẫu
Dạng 1.3 Phân thức bậc tử lớn hơn bậc mẫu 
Dạng 1.4 Phân thức chứa căn
DẠNG 2. DÃY SỐ CHỨA CĂN THỨC
DẠNG 3. DÃY SỐ CHỨA LŨY THỪA 
DẠNG 4. TỔNG CẤP SỐ NHÂN LÙI VÔ HẠNG 
DẠNG 5. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 11   |   Total: 133566
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục - Nguyễn Bảo Vương