Các dạng bất phương trình vô tỉ và cách giải

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Các dạng bất phương trình vô tỉ và cách giải.

A. PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG.
* Hai bất phương trình được gọi tương đương khi chúng có cùng tập nghiệm.
* Một số phép biến đổi tương đương:
+) Cộng (trừ) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình.
+) Nhân (chia) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức (luôn dương hoặc âm) mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình.
+) Lũy thừa bậc lẻ hai vế, khai căn bậc lẻ hai vế của một bất phương trình.
+) Lũy thừa bậc chẵn hai vế, khai căn bậc chẵn hai vế khi hai vế của bất phương trình cùng dương.
+) Nghịch đảo hai vế của bất phương trình khi hai vế cùng dương ta phải đổi chiều.
I. Kỹ thuật lũy thừa hai vế.
1. Phép lũy thừa hai vế:

2. Lưu ý:
Đặc biệt chú ý tới điều kiện của Bài toán. Nếu điều kiện đơn giản có thể kết hợp vào bất phương trình, còn điều kiện phức tạp nên để riêng.

II. Kỹ thuật chia điều kiện.

Yêu cầu: Cần phải xác định giao, hợp trên các tập con của R thành thạo.

III. Kỹ thuật khai căn.
1) Đưa biểu thức ra ngoài căn thức 

2) Lưu ý : Biến đổi các biểu thức trong căn thức thành hằng đẳng thức.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 7   |   Total: 133492
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Các dạng bất phương trình vô tỉ và cách giải