Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hà số logarit - Lê Văn Đoàn

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hà số logarit - Lê Văn Đoàn

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

§1, §2 LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA

Lũy thừa và công thức lũy thừa

1. Lũy thừa với số mũ nguyên
Lũy thừa với số mũ nguyên dương:

Lũy thừa với số mũ nguyên âm:

2. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

3. Lũy thừa số vô tỉ

4. Các tính chất của lũy thừa:

Hàm số lũy thừa

1. Định nghĩa:

2. Tập xác định:

3. Đạo hàm:

4. Tính chất của hàm số lũy thừa trên khoảng

Dạng toán 1. Tính giá trị của biểu thức và thu gọn biểu thức chứa hàm số lũy thừa

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 73   |   Total: 2381442
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hà số logarit - Lê Văn Đoàn