Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có lời giải chi tiết

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu: Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có lời giải chi tiết. Tài liệu cung cáp những câu trắc nghiệm về hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai thuộc chương trình toán THPT. Tài liệu còn cung cấp lời giải chi tiết của từng câu trắc nghiệp. Điều này sẽ giúp học sinh lớp 10 và học sinh THPT chuẩn bị kiến thức về hàm số bậc nhất và bậc hai cho kỳ thi THPT quốc gia.

Sau đây, Thuvientoan.net xin gửi bạn một số câu trắc nghiệm cơ bản trong tài liệu này: 

Câu 10. [DS10.C2.1.BT.a] Cho hai hàm số f(x) và g(x) cùng đồng biến trên khoảng (a;b). Có thể kết luận gì về chiều biến thiên của hàm số y = f(x) + g(x) trên khoảng (a;b) ?

A.Đồng biến.    B.Nghịch biến.    C.Không đổi.     D.Không kết luận được

Câu 11: Trong các hàm số sau đây: y = |x|; y = x2+4x; y= - x4 + 2x2 có bao nhiêu hàm số chẵn?

A.0          B.1      C.2     D.3

Câu 31: Trong các hàm số sau, hàm số nào tăng trên khoảng (-1;0)?

A. y = x               B. y = 1/x            C. y = |x|             D. y = x2

Câu 41: Cho hai hàm số: f(x) = | x+ 2| + |x - 2| và g(x)= x3 + 5x. Khi đó

A. f(x) và g(x) đều là hàm số lẻ

B. f(x) và g(x) đều là hàm số chẵn

C. f(x) lẻ và g(x) chẵn.

D. f(x) chẵn và g(x) lẻ

 

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 10   |   Total: 132539
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có lời giải chi tiết