876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng của tác giả Lương Tuấn Đức

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu: 876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng của tác giả Lương Tuấn Đức. Tài liệu cung cấp các loại bài tập trắc nghiệm liên quan đến parabol y=ax2+bx+c và đường thẳng thuộc chương trình toán lớp 10 và chương trình ôn tập thi THPT quốc gia.  

Sau đây, Thuvientoan.net xin gửi các bạn một số lớp bài toán trọng tâm liên quan đến parabol và đường thẳng thuộc kiến thức toán THPT trong tài liệu này:
o Tọa độ đỉnh của parabol.
o Trục đối xứng của parabol và các vấn đề liên quan.
o Tập hợp đỉnh của parabol và các vấn đề liên quan.
o Xác định các hệ số của hàm số bậc hai.
o Khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến, chiều biến thiên của hàm số bậc hai.
o Điểm cố định mà parabol luôn luôn đi qua với mọi giá trị của tham số.
o Đường thẳng cố định mà parabol luôn tiếp xúc.
o Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên .
o Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên một đoạn (khoảng, nửa khoảng, nửa đoạn).
o Tương giao parabol và trục hoành (tiếp xúc, nằm trên, nằm dưới, không cắt, cắt tại hai điểm phân biệt).
o Tương giao parabol và parabol.
o Tương giao parabol và đường thẳng (tiếp xúc, cắt, sử dụng hệ thức Viet, gắn kết hình học giải tích).
o Nhận diện đồ thị hàm số bậc hai.
o Hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm số bậc hai hỗn tạp bậc nhất – bậc hai.
o Biện luận nghiệm, số nghiệm dựa trên đồ thị hàm số bậc hai.
o Bài toán ứng dụng thực tế của đồ thị parabol trong khoa học, trong cuộc sống.

 

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 62   |   Total: 423817
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng của tác giả Lương Tuấn Đức