315 bài tập trắc nghiệm cung và góc và lượng giác, công thức lượng giác

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu 315 bài tập trắc nghiệm cung và góc và lượng giác, công thức lượng giác.

Tài liệu gồm nhiều câu hỏi đa dạng, phong phú liên quan chủ đề lượng giác, tất cả các câu hỏi đều có đáp án.

Hy vọng các bạn sẽ học được nhiều kiến thức bổ ích từ đề thi này.

Trích một số câu hỏi trong tài liệu:

1 Cung và góc lượng giác
Câu 1. Trên đường tròn tùy ý, cung có số đo 1 rad là
A. cung có độ dài bằng 1.                              B. cung có độ dài bằng bán kính.
C. cung có độ dài bằng đường kính.             D. cung tương ứng với góc ở tâm là 60◦
Câu 7. Trên đường tròn lượng giác với điểm gốc A, cung lượng giác có số đo 55◦ có điểm đầu A xác định, và .......
A. chỉ có đúng một điểm cuối M.                    B. có đúng hai điểm cuối M.
C. Có đúng bốn điểm cuối M.                        D. có vô số điểm cuối M.

2 Giá trị lượng giác của một cung

Câu 91. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây đúng:
A. sin(A +C) = −sinB.                                      B. cos(A +C) = −cosB.
C. tan(A +C) = tanB.                                       D. cot(A +C) = cotB.

Câu 101. Cho M = tan 10◦. tan 20◦. tan 30◦. tan 40◦. tan 50◦. tan 60◦. tan 70◦. tan 80◦. Giá trị của M bằng.
A. M = 0.                          B. M = 1.                     C. M = 4.                       D. M = 8.

3 Công thức lượng giác

Câu 183. Với x, y là hai góc nhọn, dương và tanx = 3 tan y thì hiệu số x − y sẽ:
A. Lớn hơn hoặc bằng 30◦.                            B. Nhỏ hơn hoặc bằng 30◦
C. Lớn hơn hoặc bằng 45◦                             D. Nhỏ hơn hoặc bằng 45◦

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 13   |   Total: 141337
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    315 bài tập trắc nghiệm cung và góc và lượng giác, công thức lượng giác