229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất của tác giả Lương Tuấn Đức

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu: 229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất của tác giả Lương Tuấn Đức. Tài liệu gồm 229 câu trắc nghiệm liên quan đến hàm số bậc nhất chương trình THPT dành cho học sinh lớp 10 và ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Bộ tài liệu được soạn thảo, tổng hợp bởi thầy Lương Tuấn Đức với nhiều năm kinh nghiệm dạy học cho học sinh THPT. 

Sau đây, Thư Viện Toán xin gửi một số câu hỏi điển hình trong tài liệu này: 

Câu 4. Giả sử d là đường thẳng đi qua hai điểm (5;1) và (7;3). Đường thẳng d đi qua điểm nào sau đây ?
A. (4;0)    B. (9;2)   C. (10;4)    D. (4;3)

Câu 6. Tính diện tích S của tam giác tạo bởi đường thẳng y = 2x + 1 và các trục tọa độ.
A. S = 0,25     B. S = 1      C. S = 2      D. S = 3

Câu 18. Tìm điều kiện của m để đường thẳng y = mx + m - 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ thuộc đoạn [3;4].
A. 5 <= m <=6      B. 2 <= m <= 6         C. m > 0       D. 4 < m < 8

Câu 44. Xét điểm P (4;5) và Q là điểm trên đường thẳng 3x - 4y + 5 =0 sao cho độ dài đoạn thẳng PQ đạt giá trị nhỏ nhất. Độ dài đoạn thẳng PQ có giá trị là
A. PQ = 1       B. PQ = 0,2       C. PQ = 0,6       D. PQ = 2,5

Câu 51. Tìm điều kiện của m để đường thẳng 3x - 4y +3 = 0 tiếp xúc với đường tròn tâm O, bán kính R = 1.
A. |m|=3        B. m = 2        C. |m| = 1       D. |m| > 5

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 8   |   Total: 126393
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất của tác giả Lương Tuấn Đức