17 dạng toán hình học giải tích phằng Oxy

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu 17 dạng toán hình học giải tích phằng Oxy.

PHẦN 1: TỔNG HỢP KIẾN THỨC CƠ BẢN
PHẦN 2: NHỮNG BÀI TOÁN CƠ BẢN
Bài toán 1. Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau
Bài toán 2. Tìm điểm đối xứng của một điểm qua một đường thẳng
Bài toán 3. Kiểm tra tính cùng phía, khác phía với một đường thẳng
Bài toán 4. Viết phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau
Bài toán 5. Viết phương trình đường phân giác trong, phân giác ngoài của góc trong tam giác
Bài toán 6. Tìm chân đường phân giác trong, ngoài của góc trong tam giác
Bài toán 7. Tìm trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác
PHẦN 3: 10 BÀI TOÁN HÌNH HỌC OXY
Bài toán 1. Tìm M thuộc đường thẳng d đã biết phương trình và cách điểm I một khoảng cho trước (IM=R không đổi)
Bài toán 2. Tìm M thuộc đường thẳng d và cách đường thẳng d’ một khoảng không đổi
Bài toán 3. Tìm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác MAB là tam giác đăc biệt (vuông, cân, hai cạnh có mối quan hệ về độ dài, ....)
Bài toán 4. Tìm M thuộc đường thẳng d và thoả điều kiện cho trước (mở rộng của bài toán 1,
2, 3)
Bài toán 5. Tìm M dựa vào hệ thức vectơ
Bài toán 5.1 Tìm toạ độ M lien hệ với hai (ba) điểm cho trước qua một hệ thức vectơ MA = kMB
Bài toán 5.2 Tìm toạ độ hai điềm M, N lần lượt thuộc hai đường thẳng 1 2 d d, và lien hệ với điểm thứ ba cho trước qua hệ thức vectơ
Bài toán 6. Viết phương trình đường thẳng
TRƯỜNG HỢP 1. Bài toán không cho vectơ pháp tuyến (hoặc vectơ chỉ phương)
Bài toán 6.1 Viết phương trình đường thẳng d đi qua 1 điểm, cách một điểm cho trước một khoảng không đổi
Bài toán 6.2 Viết phương trình đường thẳng d đi qua 1 điểm, tạo với đường thẳng cho trước một góc không đổi
TRƯỜNG HỢP 2. Bài toán cho vectơ pháp tuyến (hoặc vectơ chỉ phương)
Bài toán 6.3 Viết phương trình đường thẳng d biết phương của đường thẳng và d cách điểm cho trước một khoảng không đổi
Bài toán 6.4 Viết phương trình đường thẳng d biết phương của đường thẳng và thoả mãn điều kiện cho trước
Bài toán 7. Tìm điểm dựa vào trung tuyến, đường cao, trung trực trong tam giác.
Bài toán 8. Tìm điểm dựa vào phân giác trong (ngoài) của tam giác
Bài toán 9. Tìm điểm thuộc (E) thoả điều kiện cho trước; Viết phương trình chính tắc của (E)
Bài toán 10. Cho hai đường tròn (C1) và (C2) cắt nhau tại hai điểm A, B. Viết phương trình đường thẳng AB
PHẦN 4: SÁNG TẠO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TỪ CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG THUẦN TUÝ
PHẦN 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 51   |   Total: 437529
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    17 dạng toán hình học giải tích phằng Oxy