126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án của tác giả Phan Phước Bảo

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu:126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án của tác giả Phan Phước Bảo. Tài liệu bao gồm 126 câu trắc nghiệm có đáp án được đặt ở cuối tài liệu với chủ đề liên quan đến hàm số bậc nhất và hàm số bậc 2 dành cho các học sinh trung học phổ thông. Tài liệu được soạn thảo bởi tác giả có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường giáo dục trung học phổ thông.

Một số câu hỏi điển hình trong tài liệu: 

Câu 14: Phương trình đường thẳng y =ax + b  qua A(2;5) và song song với đường thẳng y = 3x - 2 là :
A. y=3x-1            B. y= -3x -1           C. y=-3x+2          D. y=3x+1

Câu 25: Xác định hàm số y=ax + b biết đồ thị của nó đi qua điểm A(1;4) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3.
A. y = 2x - 6        B. y = 2x + 6        C. y = -2x - 6       D. y = -2x + 6

Câu 29: Biết đồ thị hàm số y= x2 +bx + c (với b < 0 ) là parabol đi qua K(0;2) và tung độ của đỉnh là 1.
Hỏi A =b + c bằng
A. 0         B. 2           C. -1              D. 4

Câu 35: Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y=2x2 -4x +1  là:

A. I(2;1)   B.I(1;-1)    C.I(-1;-1)     D.I(0;1)

Câu 82: Cho hàm số y=x2-2x+2 . Khẳng định nào sau đúng?
A. Đồ thị của hàm số có đỉnh I(1;-4) .   B. Đồ thị hàm số có tung độ đỉnh I (-1;3).
C. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x =1 . D. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = -1.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

 

Liên hệ
Tin liên quan
    2020 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 9   |   Total: 129128
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án của tác giả Phan Phước Bảo