109 bài tập trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề và tập hợp

Thuvientoan.net xin gửi đến bạn đọc tài liệu 109 bài tập trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề và tập hợp.

Câu 8. [0D1-1] Cho tập hợp A = {a, b, c, d}. Tập A có mấy tập con?

Lời giải. Chọn C. Số tập hợp con của tập hợp có 4 phần tử là 2^4 = 16 tập hợp con.

Câu 10. [0D1-1] Câu nào sau đây không là mệnh đề?
A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
B. 3 < 1.
C. 4 - 5 = 1.
D. Bạn học giỏi quá!

Lời giải Chọn D. Vì “Bạn học giỏi quá!” là câu cảm thán không có khẳng định đúng hoặc sai.

Câu 19. [0D1-1] Cho các phát biểu sau đây:

(I): “17 là số nguyên tố”
(II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”
(III): “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”
(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”
Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề?

Lời giải Chọn B: Câu (I) là mệnh đề.  Câu (II) là mệnh đề. Câu (III) không phải là mệnh đề.  Câu (VI) là mệnh đề.

Câu 20. [0D1-1] Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

Lời giải Chọn D. “Hai tam giác bằng nhau” là điều kiện đủ.  “Diện tích bằng nhau” là điều kiện cần.

Tải tại đây.

THEO THUVIENTOAN.NET

Liên hệ
Tin liên quan
    2021 Copyright © THUVIENTOAN.NET Web Design by Nina.vn
    Online: 11   |   Total: 306313
    Hotline tư vấn miễn phí: 0907233487
    icon zalo

    109 bài tập trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề và tập hợp